Zarządzanie najmem

 • Przygotowanie mieszkania pod wynajem
 • Przygotowanie ogłoszenia
 • Weryfikacja odpowiedniego najemcy
 • Podpisanie z najemcą umowy, regulaminu oraz protokołu przekazania lokalu
 • Przekazanie mieszkania najemcy
 • Bieżąca obsługa mieszkania – opieka na czas trwania umowy:
  • Rozliczanie mediów
  • Monitorowanie bieżących płatności – nadzór nad terminowymi wpłatami
  • Organizacja napraw awarii/usterek
  • Odbiór mieszkania w dniu zakończenia umowy najmu
  • Przygotowanie mieszkania do kolejnego najmu
  • Rozliczanie kaucji
 • Raporty dla właściciela
 • Indywidualne podejście, elastyczność i skuteczność w działaniu